Samtal runt Östersjön

Kortversion av Samtal runt Östersjön 5 med Erik Bonsdorff och Jakob Granit

May 14, 2019

I det här avsnittet möter vi professor Erik Bonsdorff -den rykande färska vinnaren av Östersjöfondens pris 2019.

Bonsdorff möter i sitt Samtal runt Östersjön Jakob Granit, som till vardags är generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.

I sitt färgstarka samtal öppnar Erik och Jakob bland annat upp för möjligheten att skapa en exportvara av den nordiska kunskapen om Östersjön.