Samtal runt Östersjön
Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

August 16, 2019

Den röda tråden i Christina Gestrins långa karriär är Östersjön. Som riksdagsledamot, utredare och författare har hon ägnat decennier åt att försöka förbättra Östersjöns tillstånd.

I sitt samtal möter hon Katrin Sjögren, som är lantråd (eller regeringschef) för Östersjöriket Åland.

Deras samtal böljar från de små åtgärderna, som alla kan vidta, till de riktigt stora globala utmaningarna som hotar hela Östersjön.

Det handlar bland annat om extremväder, oljetankers, Ryssland, skolstrejker och kompromisser.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8 med Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8 med Christina Gestrin och Katrin Sjögren

August 14, 2019

Miljöpolitik kan och bör föras parallellt på många olika nivåer. Det här avsnittet handlar om vilka åtgärder som kan vidtas lokalt och vad som behöver göras internationellt.

Den långvarige riksdagsledamoten Christina Gestrin möter det åländska lantrådet Katrin Sjögren i ett samtal om utmaningar, lösningar, kompromisser och framsteg.

Och är det ett underkännande av dagens politiker att den unga generationen nu väljer att skolstrejka för att väcka beslutsfattarna?

Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

July 18, 2019

Det blir ett kärt återseende när Päivi Kippo-Edlund (miljöskyddschef vid Helsingfors stad) möter sin före detta professor Erkki Leppäkoski vid Åbo Akademi.

Den färgstarke professor emeritus Leppäkoski är en av pionjärerna när det gäller kombinationen ekologi, miljövård, undersvisning och forskning.

I det här avsnittet samtalar Erkki och Päivi om behovet av forskning och om hur kunskapen kan sprida sig som ringar på vattnet.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 7 med Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Kortversion av Samtal runt Östersjön 7 med Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

July 15, 2019

Mycket av det som sker med Östersjön kan man se med blotta ögat, men för att förstå sambanden behövs forskning.

I det här avsnittet av Samtal runt Östersjön möter vi professor emeritus Erkki Leppäkoski som drar en lans för universitetens roll i kampen för friskare vatten. 

I ett kärt möte vid Åbo Akademi samtalar Erkki med sin gamla studerande Päivi Kippo-Edlund, som i dag jobbar som miljöskyddschef vid Helsingfors stad.

Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp and Jan Ekebom

Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp and Jan Ekebom

June 13, 2019

Courage and stubbornness! Jochen Lamp knows what it takes to be a successful environmentalist. Jochen, from Stralsund in Germany, received the Baltic Sea Fund prize in May 2019. He was awarded the prize for his long-term work for the conservation of the Baltic Sea nature.

In this episode Jochen discuss with Jan Ekebom from the Finnish Ministry of the Environment. 

Kortversion av Samtal runt Östersjön 6 med Jochen Lamp och Jan Ekebom.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 6 med Jochen Lamp och Jan Ekebom.

June 10, 2019

För att lyckas med miljöarbetet krävs modet att ta strider i kombination med mycket envishet.

Den tyske miljöaktivisten Jochen Lamp belönades med Östersjöfondens pris i maj 2019 - för sitt långa och envisa arbete för att bevara och restaurera den ömtåliga miljön runt Östersjön.

I sitt samtal möter han Jan Ekebom från det finländska miljöministeriet.

Hela samtalet mellan Jochen och Jan publiceras 13.6.

Samtal runt Östersjön 5: Erik Bonsdorff och Jakob Granit

Samtal runt Östersjön 5: Erik Bonsdorff och Jakob Granit

May 16, 2019

Kan det nordiska kunnandet om Östersjön bli en exportvara? Bland annat det samtalar Erik Bonsdorff och Jakob Granit om i det här avsnittet av Samtal runt Östersjön.

Professor Erik Bonsdorff, från Åbo Akademi, belönades nyligen med Östersjöfondens pris 2019. Jakob Granit är medlem i Östersjöfondens delegation och till vardags generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 5 med Erik Bonsdorff och Jakob Granit

Kortversion av Samtal runt Östersjön 5 med Erik Bonsdorff och Jakob Granit

May 14, 2019

I det här avsnittet möter vi professor Erik Bonsdorff -den rykande färska vinnaren av Östersjöfondens pris 2019.

Bonsdorff möter i sitt Samtal runt Östersjön Jakob Granit, som till vardags är generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.

I sitt färgstarka samtal öppnar Erik och Jakob bland annat upp för möjligheten att skapa en exportvara av den nordiska kunskapen om Östersjön.

Samtal runt Östersjön 4: Artur Granstedt möter Lena Kautsky

Samtal runt Östersjön 4: Artur Granstedt möter Lena Kautsky

April 16, 2019

I det här avsnittet bjuds vi på en kombination av historia, perspektiv och framtid. Det handlar om samspelet mellan hav och land.

Vi får träffa två av Nordens största experter på ekologiskt hållbara lösningar när Artur Granstedt och Lena Kautsky samtalar om jordbruk, utsläpp och Östersjön.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 4 med Artur Granstedt och Lena Kautsky

Kortversion av Samtal runt Östersjön 4 med Artur Granstedt och Lena Kautsky

April 12, 2019

I det här avsnittet möter vi två riktiga nordiska tungviktare. Artur Granstedt är en pionjär inom forskningen kring ett ekologiskt hållbart jordbruk.

I sitt samtal möter han Lena Kautsky ("Tant Tång") som har gjort en lång karriär som professor i marinekologisk botanik. 

I sitt samtal pendlar de mellan hopp och förtvivlan. Mellan hav och land.