Samtal runt Östersjön
Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

December 19, 2019

Hur hänger de olika delarna ihop? Vilka saker måste finnas på plats för att vi ska få ett renare hav i framtiden?

Vilken roll spelar politikerna, pengarna, de frivilliga organisationerna, mecenaterna, medierna, det internationella samarbetet och forskarna?

I det sista avsnittet ställs Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden, och Jens Berg inför en svår uppgift: Att skapa en syntes av det som 21 namnstarka personer har sagt under sju timmar av intensiva samtal i serien Samtal runt Östersjön.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 12 med Lotta Nummelin och Jens Berg

Kortversion av Samtal runt Östersjön 12 med Lotta Nummelin och Jens Berg

December 17, 2019

Här ett litet smakprov på det sista avsnittet i serien Samtal runt Östersjön.

Vi får möta de elva huvudpersonerna i serien. Och tillsammans med Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden, försöker vi skapa någon form av syntes av allt det kloka som har sagts under året.

Hela avsnittet publiceras 19.12.

Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

November 14, 2019

Forskning, finansiering och framsteg - och kombinationen av de här- är temat för samtalet mellan Alf Norkko och Johan Ljungberg.

Professorn Alf Norkko får idag sätta allt mera tid på att få ihop finansieringen till forskningsstationen i Tvärminne.

Chefsanalytikern Johan Ljungberg, från Nordiska investeringsbanken, analyserar projekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

I sitt samtal diskuterar de bland annat nya ekonomiska mätare på hållbar produktion, behovet av en gedigen grundforskning och det nödvändiga i att kommunicera de framsteg som görs.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 11 med Alf Norkko och Johan Ljungberg

Kortversion av Samtal runt Östersjön 11 med Alf Norkko och Johan Ljungberg

November 11, 2019

För att vi skall ställa om till en mer hållbar konsumtion behövs nya styrmekanismer för ekonomi och produktion. För att vi ska hitta de nya styrmekanismerna behövs tillämpad forskning. Men för att vi ska kunna bedriva tillämpad forskning behövs först en gedigen grundforskning.

Professorn Alf Norkko och chefsanalytikern Johan Ljungberg samtalar om kopplingen och samspelet mellan forskning, produktivitet och ekonomi. 

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

October 16, 2019

Varför behövs det mera samarbete över nationsgränserna? Håller klimatfrågan på att äta upp Östersjöfrågan? Hur skall det gå för torskfisket? Vad borde bönderna göra? Och varför får miljödepartementen (och miljöministerierna) så lite till stånd?

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop - eller borde hänga ihop- runt Östersjön.

Norén samtalar med Lotta Nummelin, som är vd för Östersjöfonden.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 10 med Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Kortversion av Samtal runt Östersjön 10 med Gunnar Norén och Lotta Nummelin

October 15, 2019

-Det borde vara statsministrarna som är ansvariga för Östersjöfrågan!

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén skräder inte orden när han lägger fram sina förslag på hur man borde åtgärda miljöproblemen i Östersjön.

I ett laddat samtal, med Östersjöfondens vd Lotta Nummelin, ryter Norén till om bland annat övergödning, fiske, samarbete och politik.

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch and Ilppo Vuorinen

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch and Ilppo Vuorinen

September 11, 2019

This episode is all about climate change and the impact on the Baltic Sea.

Why is the Baltic Sea extra vulnerable to climate change - or is it?

The German professor Hans von Storch discuss with his Finnish colleague Ilppo Vuorinen about the crucial indicators and the global denial of climate change.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 9 med Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Kortversion av Samtal runt Östersjön 9 med Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

September 10, 2019

Det här avsnittet handlar om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om mätmetoder, förnekelse och samarbete över regionala gränser.

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

August 16, 2019

Den röda tråden i Christina Gestrins långa karriär är Östersjön. Som riksdagsledamot, utredare och författare har hon ägnat decennier åt att försöka förbättra Östersjöns tillstånd.

I sitt samtal möter hon Katrin Sjögren, som är lantråd (eller regeringschef) för Östersjöriket Åland.

Deras samtal böljar från de små åtgärderna, som alla kan vidta, till de riktigt stora globala utmaningarna som hotar hela Östersjön.

Det handlar bland annat om extremväder, oljetankers, Ryssland, skolstrejker och kompromisser.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8 med Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8 med Christina Gestrin och Katrin Sjögren

August 14, 2019

Miljöpolitik kan och bör föras parallellt på många olika nivåer. Det här avsnittet handlar om vilka åtgärder som kan vidtas lokalt och vad som behöver göras internationellt.

Den långvarige riksdagsledamoten Christina Gestrin möter det åländska lantrådet Katrin Sjögren i ett samtal om utmaningar, lösningar, kompromisser och framsteg.

Och är det ett underkännande av dagens politiker att den unga generationen nu väljer att skolstrejka för att väcka beslutsfattarna?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App