Samtal runt Östersjön
Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

October 16, 2019

Varför behövs det mera samarbete över nationsgränserna? Håller klimatfrågan på att äta upp Östersjöfrågan? Hur skall det gå för torskfisket? Vad borde bönderna göra? Och varför får miljödepartementen (och miljöministerierna) så lite till stånd?

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop - eller borde hänga ihop- runt Östersjön.

Norén samtalar med Lotta Nummelin, som är vd för Östersjöfonden.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 10 med Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Kortversion av Samtal runt Östersjön 10 med Gunnar Norén och Lotta Nummelin

October 15, 2019

-Det borde vara statsministrarna som är ansvariga för Östersjöfrågan!

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén skräder inte orden när han lägger fram sina förslag på hur man borde åtgärda miljöproblemen i Östersjön.

I ett laddat samtal, med Östersjöfondens vd Lotta Nummelin, ryter Norén till om bland annat övergödning, fiske, samarbete och politik.

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch and Ilppo Vuorinen

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch and Ilppo Vuorinen

September 11, 2019

This episode is all about climate change and the impact on the Baltic Sea.

Why is the Baltic Sea extra vulnerable to climate change - or is it?

The German professor Hans von Storch discuss with his Finnish colleague Ilppo Vuorinen about the crucial indicators and the global denial of climate change.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 9 med Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Kortversion av Samtal runt Östersjön 9 med Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

September 10, 2019

Det här avsnittet handlar om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om mätmetoder, förnekelse och samarbete över regionala gränser.

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

August 16, 2019

Den röda tråden i Christina Gestrins långa karriär är Östersjön. Som riksdagsledamot, utredare och författare har hon ägnat decennier åt att försöka förbättra Östersjöns tillstånd.

I sitt samtal möter hon Katrin Sjögren, som är lantråd (eller regeringschef) för Östersjöriket Åland.

Deras samtal böljar från de små åtgärderna, som alla kan vidta, till de riktigt stora globala utmaningarna som hotar hela Östersjön.

Det handlar bland annat om extremväder, oljetankers, Ryssland, skolstrejker och kompromisser.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8 med Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8 med Christina Gestrin och Katrin Sjögren

August 14, 2019

Miljöpolitik kan och bör föras parallellt på många olika nivåer. Det här avsnittet handlar om vilka åtgärder som kan vidtas lokalt och vad som behöver göras internationellt.

Den långvarige riksdagsledamoten Christina Gestrin möter det åländska lantrådet Katrin Sjögren i ett samtal om utmaningar, lösningar, kompromisser och framsteg.

Och är det ett underkännande av dagens politiker att den unga generationen nu väljer att skolstrejka för att väcka beslutsfattarna?

Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

July 18, 2019

Det blir ett kärt återseende när Päivi Kippo-Edlund (miljöskyddschef vid Helsingfors stad) möter sin före detta professor Erkki Leppäkoski vid Åbo Akademi.

Den färgstarke professor emeritus Leppäkoski är en av pionjärerna när det gäller kombinationen ekologi, miljövård, undersvisning och forskning.

I det här avsnittet samtalar Erkki och Päivi om behovet av forskning och om hur kunskapen kan sprida sig som ringar på vattnet.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 7 med Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Kortversion av Samtal runt Östersjön 7 med Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

July 15, 2019

Mycket av det som sker med Östersjön kan man se med blotta ögat, men för att förstå sambanden behövs forskning.

I det här avsnittet av Samtal runt Östersjön möter vi professor emeritus Erkki Leppäkoski som drar en lans för universitetens roll i kampen för friskare vatten. 

I ett kärt möte vid Åbo Akademi samtalar Erkki med sin gamla studerande Päivi Kippo-Edlund, som i dag jobbar som miljöskyddschef vid Helsingfors stad.

Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp and Jan Ekebom

Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp and Jan Ekebom

June 13, 2019

Courage and stubbornness! Jochen Lamp knows what it takes to be a successful environmentalist. Jochen, from Stralsund in Germany, received the Baltic Sea Fund prize in May 2019. He was awarded the prize for his long-term work for the conservation of the Baltic Sea nature.

In this episode Jochen discuss with Jan Ekebom from the Finnish Ministry of the Environment. 

Kortversion av Samtal runt Östersjön 6 med Jochen Lamp och Jan Ekebom.

Kortversion av Samtal runt Östersjön 6 med Jochen Lamp och Jan Ekebom.

June 10, 2019

För att lyckas med miljöarbetet krävs modet att ta strider i kombination med mycket envishet.

Den tyske miljöaktivisten Jochen Lamp belönades med Östersjöfondens pris i maj 2019 - för sitt långa och envisa arbete för att bevara och restaurera den ömtåliga miljön runt Östersjön.

I sitt samtal möter han Jan Ekebom från det finländska miljöministeriet.

Hela samtalet mellan Jochen och Jan publiceras 13.6.