Samtal runt Östersjön

Samtal runt Östersjön 5: Erik Bonsdorff och Jakob Granit

May 16, 2019

Kan det nordiska kunnandet om Östersjön bli en exportvara? Bland annat det samtalar Erik Bonsdorff och Jakob Granit om i det här avsnittet av Samtal runt Östersjön.

Professor Erik Bonsdorff, från Åbo Akademi, belönades nyligen med Östersjöfondens pris 2019. Jakob Granit är medlem i Östersjöfondens delegation och till vardags generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.