Samtal runt Östersjön

Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

December 19, 2019

Hur hänger de olika delarna ihop? Vilka saker måste finnas på plats för att vi ska få ett renare hav i framtiden?

Vilken roll spelar politikerna, pengarna, de frivilliga organisationerna, mecenaterna, medierna, det internationella samarbetet och forskarna?

I det sista avsnittet ställs Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden, och Jens Berg inför en svår uppgift: Att skapa en syntes av det som 21 namnstarka personer har sagt under sju timmar av intensiva samtal i serien Samtal runt Östersjön.

Play this podcast on Podbean App