Samtal runt Östersjön

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

October 16, 2019

Varför behövs det mera samarbete över nationsgränserna? Håller klimatfrågan på att äta upp Östersjöfrågan? Hur skall det gå för torskfisket? Vad borde bönderna göra? Och varför får miljödepartementen (och miljöministerierna) så lite till stånd?

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop - eller borde hänga ihop- runt Östersjön.

Norén samtalar med Lotta Nummelin, som är vd för Östersjöfonden.

Play this podcast on Podbean App