Samtal runt Östersjön

Kortversion av Samtal runt Östersjön 9 med Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

September 10, 2019

Det här avsnittet handlar om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om mätmetoder, förnekelse och samarbete över regionala gränser.

Play this podcast on Podbean App